JUDr. Marcel Boris, advokát

BIO

2003: JUDr. Marcel Boris ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
2003 – 2006: prax advokátskeho koncipienta
2007: úspešné absolvovanie advokátskych skúšok a zapísanie do zoznamu advokátov
2007 – súčasnosť: nepretržité vykonávanie advokátskej praxe a poskytovanie širokej škály právnych služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni

JUDr. Marcel Boris, advokát

Email: akboris@akboris.sk

TOP